ในการ Subscribe นิตยสารแบบรายปี จะสามารถเลือกรับนิตยสารเล่มย้อนหลัง (Back issue)ได้หรือไม่ (A-La-Carte)

ไม่ได้ เนื่องจากการสั่งซื้อจะนับจากเล่มปัจจุบันในระบบขึ้นไป ตามจำนวนเล่มที่ได้ทำการ Subscribe ไว้

ถ้าต้องการหนังสือย้อนหลังจะต้องทำการสั่งซื้อเป็นรายเล่มไป