เรียกคืนคำสั่งซื้อกรณีซื้อแล้วไม่ได้รับทาง Apple iTunes

เรียกคืนคำสั่งซื้อกรณีซื้อแล้วไม่ได้รับทาง Apple iTunes

- ให้ท่านกดไปปุ่ม 3 ขีด ด้านมุมบนของ App

- กดที่ Restore iTunes Purchase

** การ restore iTunes purchase นั้นจะทำได้แค่กรณีที่ซื้อไปแล้วและไม่ได้รับตั้งแต่ต้นเท่านั้น**

**ถ้าเคยได้รับไปแล้วหรือ restore ได้แล้ว จะไม่สามารถทำซ้ำได้อีก**

การ restore iTunes purchase นั้น จะต้องทำที่ app ที่สั่งซื้อหนังสือไม่ได้รับเท่านั้น ไม่สามารถทำต่าง app ได้
หรือส่งข้อมูลมาที่ member@ookbee.com