ระบบ Buffet คืออะไร ? (Buffet)

ระบบ Buffet คือการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานในระบบ โดยจะเป็นลักษณะของบริการเช่าเหมาอ่าน หนังสือ หรือ นิตยสาร

ในช่วงระยะเวลาที่เป็นสมาชิก โดยจะสามารถอ่าน หนังสือ, นิตยาสาร, หนังสือเสียง หรือหนังสือพิมพ์ได้ไม่จำกัดตามเงื่อนไข

ของ Package ที่ท่านนักอ่านได้ทำรายการสมัครเอาไว้