การสมัคร ID สมาชิกทำอย่างไร ? (A-La-Carte) (Buffet)

เมื่อเปิด App Ais Bookstore ครั้งแรก ระบบจะให้ทำการสมัครสมาชิก โดยกดที่ปุ่ม Create new Ookbee ID

หรือกดที่ Sign In with Facebook จะเป็นการสมัครสมาชิก

หรือกดที่ปุ่ม 3ขีดด้านมุมบนของ App จากนั้นกดที่ปุ่ม Sign In จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน