ในกรณีที่ลืม Password ต้องทำอย่างไร ? (A-La-Carte) (Buffet)

- กดที่ปุ่ม 3ขีด และกดไปที่ Sign In

- กดที่ Forgot your Ookbee ID or Password?

- ใส่ account mail และกด Submit และกด Ok

เมื่อท่านได้รับ E-Mail ดังกล่าวแล้ว จะมี Link ให้ reset password

ทั้งนี้ท่านสามารถ Forgot Password ผ่านทาง https://accounts.ookbee.com/ResetPassword/RequestEmail