หากท่านต้องการลบ device เครื่องออกในกรณีที่ sign in เครื่องใหม่ไม่ได้ทำอย่างไร (กรณีที่ Devices ในระบบเต็ม) (A-La-Carte) (Buffet)

- กดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านซ้ายบนของ App

- จากนั้นกดที่ My Device (ส่วนของ Android กดเข้าที่ Setting ก่อน)

- กดที่ Edit

- กดที่เครื่องหมายลบ หน้าหมายเลขเครื่องที่ต้องการจะลบเพื่อทำการลบ

- กด Delete

- กดที่ Confirm เพื่อยืนยันการลบ

หรือจะลบผ่านทาง website โดยเข้าที่ http://www.ais.co.th/bookstore/

** สามารถลบ devices ได้ทั้งหมดเพื่อเริ่มใหม่ การลบ devices ไม่ทำให้หนังสือหายไป **