ต้องการ Update Library หนังสือ/นิตยาสาร ทำยังไง (A-La-Carte) (Buffet)

กดที่หน้าจอค้างไว้ และลากลงมา จะเป็นการ Update Library