กด * สั่งซื้อ หนังสือ/นิตยสาร หรือ Package Buffet ผ่านทางโทรศัพท์ ต้องใส่ Code ที่ได้รับตรงไหน (A-La-Carte) (Buffet)

กดที่ปุ่ม 3ขีด กดที่ AIS Customer Redeem กดที่ Subscriber Code

ใส่เบอร์โทรที่กด * สั่งซื้อ และ Code ที่ได้รับ