ในกรณีที่ตั้งค่า Auto เพื่อลบนิตยสาร แต่ต้องการให้นิตยาสารบางเล่มไม่ถูกลบ ต้องทำอย่างไร ? (Buffet)

- กดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านซ้ายบนของ Application

- เลือกที่ Storage Usage

- จากนั้นเลือกที่รูปหัวใจของนิตยสาร และหรือหนังสือพิมพ์ที่ไม่ต้องการลบ จะเป็นการสั่งให้ระบบไม่ทำการลบเล่มที่ปรากฎเครื่องหมายรูปหัวใจออกจาก เครื่อง