ท่านสามารถตรวจสอบ Package ที่สั่งซื้อได้อย่างไร ? (Buffet)

กรณี Android

- กดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านซ้ายบนของ App

- กดที่ Setting

- กดที่ My Buffet Package

กรณี IOS

- กดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านซ้ายบนของ App
- กดที่ My Buffet Package