ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า นิตยสารได้ทำการ Subscribe แล้วหรือไม่ ? (Buffet)

- กดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านซ้ายบนของ App

- กดที่ My Subscribed Magazines