หากท่านต้องการยกเลิกนิตยสารที่ Subscribe ไว้แล้ว ต้องทำอย่างไร ? (Buffet)

*** ไม่ใช่วิธียกเลิก การต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ ***

- ให้ท่านกดที่ปุ่ม 3ขีด

- จากนั้นกดไปที่ My Subscribed Magazine

- กดเลือก Buffet

- กดไปที่ Edit

- กดเครื่องหมายลบหน้านิตยสารที่ต้องการจะลบ

- กดคำว่า Delete จะเป็นการลบนิตยสารที่ Subscribe ไว้