ต้องการลบนิตยสารหลายๆ เล่ม และตั้งค่าลบอัตโนมัติต้องทำอย่างไร ? (Buffet)

- กดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านซ้ายบนของ App

- กดที่ Storage Usage

- และเลือกปรับจากข้อ 1 เพื่อเลื่อนตั้งค่าที่จะลบ (สีฟ้าจะเป็นข้อมูลความจุของนิตยาสารที่ถูกใช้ไป)

- ถ้าต้องการลบเพื่อเรียกคืนพื้นที่ให้กดข้อ 2 กดที่ปุ่ม Process