หนังสือที่ Add เข้า Library แล้วนั้นจะอยู่ที่ไหน (ฺBuffet)

หนังสือที่ Add เข้า Library แล้ว ให้กดเปลียนสถานะให้เป็น Buffet และกดที่ Library