ต้องการทราบจำนวนคงเหลือของนิตยสารที่สั่งซื้อแบบสมาชิกไว้ (Subscribe) (A-La-Carte)

- กดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านบนของ App

- กดที่ My Subscribed Magazine และกดที่ A-La-Carte ท่านจะทราบนิตยสารที่ Subscribe ไว้