หนังสือที่สั่งซื้อแล้วนั้นจะอยู่ที่ไหน (A-La-Carte)

หนังสือที่สั่งซื้อแล้วนั้นจะอยู่ที่ไหน (A-La-Crate)

หนังสือที่ได้ทำการสั่งซื้อแล้วจะอยู่ที่ Library โดยกดเปลียนสถานะให้เป็น A-La-crate และกดที่ Library

แต่ในกรณีที่หนังสือยังไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำการ Sign out และ Sign In เข้าะบบใหม่อีกครั้ง