จะลบหนังสือหรือนิตยสารที่ไม่ต้องการอย่างไร (A-La-Carte) (ฺBuffet)

จะลบหนังสือหรือนิตยสารที่ไม่ต้องการอย่างไร (A-La-Carte) (ฺBuffet)

เข้าไปที่หนังสือหรือนิตยสารที่ต้องการจะลบ และกดที่ปุ่ม Edit

กดไปที่หนังสือหรือนิตยสารที่ต้องการจะลบ (จะมีเครื่องหมาติกถูกขึ้นหมายถึงเลือกจะลบ)

กดที่ปุ่ม ถังขยะ มุมขวาบน และกดปุ่ม Delete อีกครั้งเพื่อทำการลบ

** การลบหนังสือ/นิตยสาร ของ Buffet จะไม่มีแจ้งบอกให้กด Delete (หลังจากรูปถังขยะแล้ว จะหายทันที)