ถ้าลบหนังสือออกไปแล้วจะสามารถโหลดกลับมาอ่านอีกครั้งได้หรือไม่ (A-La-Carte)

ถ้าลบหนังสือออกไปแล้วจะสามารถโหลดกลับมาอ่านอีกครั้งได้หรือไม่ (A-La-Carte)

เรียกกลับมาได้

1. กดที่ปุ่ม 3 ขีด (สำหรับ Android กดที่ Setting)

2. กดที่ Restore Library

3. เลือกหนังสือที่ต้องการเรียกคืน

4. กดที่ Restore

5. กดยืนยัน Restore