หากมีการอัพเดต Application หนังสือและนิตยสาร รวมถึง Package Buffet จะหายไปหรือไม่ (A-La-Carte) (Buffet)

ไม่หาย หนังสือและนิตยสารรวมถึง Package Buffet จะผูกกับ account mail โดยให้ sign in account mail เดิมเข้าระบบใหม่อีกครั้ง