E-book

การลบหนังสือหรือนิตยสารที่ไม่ต้องการอ่าน

  • เปิด App Ookbee เข้าไปที่ชั้นหนังสือของฉัน เลือกหนังสือหรือนิตยสารที่ต้องการจะลบ กดที่ปุ่ม แก้ไข (Edit)
  • แตะไปที่ปกหนังสือหรือนิตยสารที่ต้องการจะลบ (จะมีเครื่องหมายติกถูก ให้แตะเพื่อเลือกลบ)
  • แตะที่ปุ่มถังขยะมุมขวาบน และแตะ "ลบ" อีกครั้งเพื่อทำการลบ
  • แตะ "ตกลง"