E-book

การสั่งซื้อหนังสือ /นิตยสาร/ หนังสือเสียงผ่านทาง Application Ookbee

  • เปิด Application Ookbee กดไปที่ปุ่ม 3 ขีดด้านซ้ายมือ >>เลือกไปที่หัวข้อรายเล่ม (A La Carte)
  • กดค้นหาหรือเลือกหนังสือ /นิตยสาร/ หนังสือเสียงที่ต้องการ >> และกด "ดูราคา"
  • เลือกรูปแบบในการสั่งซื้อว่าต้องการเป็นแบบ "รายเล่ม" หรือ "รายสมาชิก"
  • ทำการกดซื้อและชำระเงินตามช่องทางที่ทำการผูกไว้ เช่น ผ่าน Apple iTunes หรือ Google Play
    (ข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์ภาพประกอบ)