การซื้อนิตยสาร "ฉบับย้อนหลัง"

วิธีการซื้อนิตยสาร "ฉบับย้อนหลัง" ผ่าน Application Ookbee

  • แตะที่เมนู "ร้านค้า" เลือกชื่อหนังสือหรือนิตยสารฉบับที่ท่านต้องการ
  • เลื่อนแถบเมนู >>ฉบับที่ผ่านมา>>และเลือกฉบับย้อนหลังที่ท่านสนใจเพื่อทำรายการซื้อเล่มนั้นๆ

การสมัครแบบรายสมาชิกไม่สามารถเลือกรับเล่มย้อนหลังได้ เนื่องจากจะเริ่มนับจากเล่มปัจจุบันในระบบที่ออกล่าสุดเป็นต้นไป
และรับต่อเนื่องไปตามจำนวนเล่มที่ได้ทำการ Subscribe ไว้ถ้าต้องการเล่มย้อนหลังจะต้องทำการสั่งซื้อแยกต่างหาก