วิธีการคำนวณรายได้ของ "Beeber"

รายได้ที่ได้รับจะมีความแตกต่างกันในการคำนวณโดยแบ่งรายละเอียดเบื้องต้นได้ดังนี้ครับ

1. รายได้จากเหรียญทุกๆ 200 เหรียญ = 1 บาท
2. รายได้จากของขวัญทุกๆ 200 ของขวัญจากห้องไลฟ์ = 1 บาท

3. รายได้จากกุญแจ คำนวณรายได้จากการชมโฆษณาในส่วนที่ดู VDO แลกกับกุญแจ "วิธีคำนวนเบื้องต้นดูได้ตามรูปที่ (3)"

4. รายได้จากยอดบี๊บ คำนวณตามรายได้จากการโฆษณาแล้วรายได้จากโฆษณามาจากไหน? "วิธีคำนวณเบื้องต้นดูได้ตามรูปที่ (4)"