การสร้างบริการบทความ

การบริการ บทความ สามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ

1.เปิดเว็บไซต์ aดวง https://aduang.co/ เข้าสู่ระบบ เลือก ปุ่มสามเหลี่ยมขวามือ

2. เลือก โปรไฟล์

3. เลือกหัวข้อ บทความ แล้วกดเพิ่มบทความ

ใส่ให้ครบทุกหัวข้อ หลังจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ

*ขนาดรูปที่ใช้ต้องไม่เกิน 2 MB ค่ะ