การตั้งค่าใช้งานกล้องและวีดีโอ

**การตั้งค่าใช้งานกล้องและวีดีโอ
**

1. เปิดแอพพิเคชั่น

2.จะมีแจ้งเตือนแอพ '' อนุญาตให้ a ดวง ถ่ายรูปและบันทึกวีดีโอไหม'' กด "อนุญาต"

เสร็จแล้วถือว่าเป็นอันเปิดใช้งานฟังชั่นเรียบร้อยค่ะ