การตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อผ่านทางโปรแกรม Itunes บน PC หรือทาง Website Apple itunes

เปิดโปรแกรม iTunes ที่เครื่อง PC หรือเครื่อง MAC

การตรวจสอบการประวัติการสั่งซื้อผ่านทาง Website iTunes
ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อผ่านช่องทางเว็บไซด์จะต้องไม่เกิน 90 วัน ตามเงื่อนไขทาง Apple iTunes
สามารถตรวจสอบสอบได้ที่ : https://apple.co/2WXq28Q