ท่านสามารถใส่ Code ที่กด * สั่งซื้อ Ebook ผ่านเบอร์โทรระบบ Ais ได้ที่ Website Ookbee

ถ้าท่านกด * สั่งซื้อ Ebook ผ่านเบอร์โทรระบบ AIS ตามตัวอย่างด้านล่าง

หลังจากท่านสั่งซื้อเสร็จ ระบบจะส่ง SMS Code ไปยังเบอร์มือถือระบบ AIS ที่ท่านกดสั่งซื้อ ให้ท่านเข้าที่ www.ookbee.com และกดเข้าใช้งาน

และ Sign in ใส่ Email และ Password ที่เป็นสมาชิก หรือสมาชิกแบบ Facebook เพื่อเข้าระบบ

เมื่อเข้าเรียบร้อย

-กดที่ ข้อมูลส่วนตัว

-กดที่ AIS REDEEM BOOK

-ใส่เบอร์โทรระบบ Ais ที่สั่งซื้อ

-ใส่ Code ที่ได้ทาง SMS

และกด ยืนยัน เพื่อรับหนังสือ

Ebook ที่ท่าน Redeem แล้ว ท่านสามารถเปิดเข้าที่ App Ookbee ที่ Library กดโหลดเพื่ออ่านได้เป็นปกติ

***

ถ้าเป็น Website Ookbee ที่เปิดผ่านมือถือหรือ Tablet