หากมีการอัพเดท Application หนังสือและนิตยสารจะหายไปหรือไม่

ไม่หาย หนังสือและนิตยสารจะผูกกับ account mail โดยให้ sign in account mail เดิมเข้าระบบใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้กรณีที่สั่งซื้อและใช้งานได้โดยไม่ได้ sign in เข้าระบบ (เฉพาะระบบ IOS เท่านั้น) หนังสือ/นิตยสาร ท่านจะอ่านได้เฉพาะเครื่องนั้นเครื่องเดียวเท่านั้น หากท่านต้องการจะอ่านผ่านเครื่องอื่นด้วย ท่านสามารถติดต่อสอบถามขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ที่

โทรศัพท์ : 02-187-2222 กด 2 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.30 น.–17.30 น.) อีเมล์ : Member@ookbee.com