ไม่ต้องการให้นิตยสารเข้า Library อัตโนมัติ ต้องทำอย่างไร

ให้ท่านกดที่ปุ่ม 3ขีด ด้านซ้ายบนของ App

- กดที่ ตั้งค่า

- จากนั้นกดไปที่ นิตยสารที่เป็นสมาชิก

- กดไปที่ Buffet และกดที่ แก้ไข และกดลบนิตยาสารที่ไม่ต้องการออก

- กดเครื่องหมายลบ หน้านิตยสารที่ต้องการจะลบ

- กดคำว่า ลบ จะเป็นการลบนิตยสารที่ Subscribe ไว้

จากนั้นกดที่คำว่า เสร็จ เพื่อออกจากหน้านี้